Cafè per a tots o agilitat customitzada?

Si algú ha intentat alguna vegada fer crispetes en una paella, sabrà de la importància que té cobrir-les amb una tapa per evitar que acabin saltant per tota la cuina. En cas contrari, tot i que els grans de blat de moro són similars i es troben en les mateixes condicions, no tots acabaran explotant dins la paella: alguns es cremaran, altres saltaran fora i només una petita porció quedarà dintre.

De la mateixa manera, tot i que les persones puguin semblar similars i es trobin en condicions exactes, davant d’una mateixa situació les reaccions i els resultats seran molt diferents. Si no es té un procés customitzat adequat es corre el risc que es doni el mateix efecte que les crispetes a la paella. Per evitar aquests resultats, és important que les polítiques de persones estiguin adaptades als individus i es tinguin en compte aquestes diferències individuals, tot i que a primera vista no siguin perceptibles.

Post a Comment