AVALUACIÓ DIFERIDA D’IMPACTES EN ELS APRENENTATGES

REPTE:

El departament de formació plantejava la necessitat d’incrementar la transferència del know-how de les formacions.

RESULTAT:

Vam dissenyar una avaluació diferida entre la pre i la post-formació.

Es van articular grups homogenis mitjançant un test de perfils per tal de personalitzar les experiències d’aprenentatge.

Es van articular les experiències d’aprenentatge en quatre tipologies diverses: síncrona, asíncrona, social i individual. Reduint el 60% del temps d’exposició, es va aconseguir un NET promoter del 9,5.