ESPAIS SALUDABLES, EFECTIUS I ÀGILS

REPTE:

Existien problemes associats a lipoatròfia, espais de treball molt ajustats i una experiència pobra d’usuari.

Els professionals es queixaven de múltiples interrupcions que minvaven la productivitat.

RESULTAT:

Mesurem, mesurem i tornem a mesurar. Integrem un algoritme sobre la base de 5 variables per a la presa de decisions sobre els espais adequats per tipus d’activitat. Es van monitoritzar els mapes de calor de l’edifici en temps real durant un mes (24/7), construint des de l’evidència espais inútils, sobredimensionats.

Segmentem els espais per tipus d’activitat generant franges horàries de back i de front-office. Es va simplificar el customer journey i es van digitalitzar un 17% dels processos associats a la dispersió d’espais de treball.