IMPLANTACIÓ DIRECCIÓ PER OKR’s

REPTE:

Els comandaments intermedis tenien dificultats per poder definir objectius SMART. Això generava un conflicte dins del Comitè de Direcció pel fet que no existia una alineació en la gestió dels recursos i dels impactes.

Freqüentment hi havia dificultats per establir indicadors d’impacte o per justificar les accions que es duien a terme. 

RESULTAT:

Acompanyem en la transferència d’objectius SMART a objectius OKR (Objectives and Key Results), focalitzant els comandaments en allò que és rellevant i que té impacte.

Es van eliminar un 39% de les accions ja que o no tenien indicadors d’impacte associats o la seva justificació era complexa.

Aquest procés va comportar un canvi substancial en dues de les àrees del negoci, transformant la seva orientació de processos a resultats.

El Comitè de Direcció va viure un canvi que els va permetre passar de gestionar el dia a dia a dedicar-se a elements d’estratègia i de valor afegit.