IMPLANTANT EFECTIVITAT I AGILE A L’OFFICE 365

REPTE:

L’organització havia implantat l’Office 365. El Comitè de Direcció valorava que això no havia comportat un canvi d’hàbits i que no s’estava aprofitant prou bé la tecnologia.

RESULTAT:

Es van definir aquells objectius a aconseguir i es van alinear les eines per tal d’assolir-los. Primer, vam focalitzar-nos en la tècnica. Segon, en la tecnologia.

Vam acompanyar en experiències inversives d’aprenentatge a l’equip de managers i de key users.

Vam integrar eines tecnològiques per a un major lideratge situacional i també en remot, per assolir una major proactivitat i per un bon control de l’activitat delegada.

Les eines d’Office 365 que es van utilitzar van ser: Outlook, Planner, Teams i Power.