INCREMENTANT ELS BENEFICIS AMB L’OPTIMITZACIÓ DE LES REUNIONS

REPTE:

La crisi financera del 2008 havia produït una auto-regulació de la volumètrica de les reunions dins de l’organització. Durant els últims anys, l’organització havia viscut certes patologies organizacionals relacionades amb la gestió d’aquesta. Al mateix temps, el nivell d’internacionalització requeria repensar el model de reunions en remot.

RESULTAT:

Implantem un quadre de comandament per monitorizar l’impacte de les reunions en temps i en diners.

Es va redissenyar un sistema d’arbre a les reunions, associant instruments digitals a la gestió dels compromisos i automatitzant el seu seguiment.

Es va reduir un 39% del valor associat al cost indirecte dels membres assidus a les reunions prèvies al projecte.