INTERIM HRD ARROMANGAT

REPTE:

Una organització de serveis de creixement de dos dígits anuals i co-capdavantera del seu sector. Empresa de primera generació.

Presidència desitjava escalar l’empresa a nivell internacional però el dia a dia limitava aquestes possibilitats atenent al fet que la construcció de l’Equip Directiu no responia a les expectatives.

RESULTAT:

Vam redissenyar l’arquitectura organitzativa incorporant un nou CEO i constituint un nou Comitè de Direcció amb un 40% de nous membres.

Es van establir criteris objectius per a la presa de decisions, definint clarament els marcs d’actuació.

Ens vam integrar com a externs dins del Comitè de Direcció, incorporant un nou quadre de comandament orientat a resultats i eliminant tot allò que no sumava.

Es va incrementar el nominal productiu del FTE en un 28%. Es va reduir la rotació no desitjada en un 27%.

Es van alliberar recursos econòmics d’algunes àrees que no aportaven valor i es van traslladar a la realització d’activitats de desenvolupament del negoci, fet que va incrementar l’impacte de la marca digital en un 67%.