MÉTRIQUES I IMPACTES DE LA FELICITAT A L’EBITDA

REPTE:

Les creences imperaven en l’organització sobre allò que impactava sobre el negoci i sobre les persones. Això comportava que diversos KPI: OEE, EBITDA, REC estiguessin empitjorant any rere any.

Es dissenyaven noves polítiques de persones amb dificultats per associar a ROI o impacte en el negoci.

RESULTAT:

Es va implantar un sistema de mesurament de les polítiques de persones establint patrons causa-efecte en Lideratge, EBITDA, Projectes guanyats, Accidents laborals, Vendes, entre d’altres.

Es va establir un sistema de mesurament de felicitat laboral amb indicadors de procés i d’impacte. Esvan contraargumentar fonts i es van triangular dades, generant patrons d’impacte positius i negatius.

Actualment, les noves polítiques de persones es construeixen sobre les bases dels criteris establerts en aquest programa.