MÈTRIQUES PER A LA DELEGACIÓ EFECTIVA DEL TELETREBALL

REPTE:

La COVID-19 ho ha canviat gairebé tot. La direcció de l’empresa manifestava els seus dubtes sobre l’impacte i el control dels resultats del teletreball, fent referència al gran volum de persones que treballaven a la companyia i a la seva heterogeneïtat.

Es desitjava tenir mètriques d’impacte per àrees, estats i professionals.

RESULTAT:

Integrem un marc de treball àgil com KANBAN en un entorn planner. Fomentem que els mànagers adquireixin hàbits productius per a la gestió del treball delegat i pel control dels fluxos de treball.

Es van implantar accions específiques per a la gestió i la mètrica del treball delegat.

Es van automatitzar un total del 35% de les tasques manuals, integrant un quadre de comandament online obtenint resultats consolidats dels equips i dels professionals.