PLANTA PRODUCTIVA LEAN

REPTE:

El grup empresarial havia adquirit diverses plantes productives, assumint els equips de treball de cadascuna d’elles. Conseqüentment, també havia adquirit les cultures organitzatives i meteorològiques diverses de cada matriu, així com la filosofia laboral de cadascuna d’elles.

Existien diferents àrees de millora a nivell industrial: metodologies de treball pels líders de les plantes, organització de fake-pull, ordre i neteja, incentius contraproduents, problemes de planificació en la producció i pèrdues en els processos.

RESULTAT:

Vam alinear mirades i metodologies de treball des dels Team Leaders als Plant Manager, integrant KANBAN i daily-meetings en cada unitat industrial. Es va incorprar A3, Ishikava i 5S a l’entorn productiu i logístic.

Vam desenvolupar un VSM amb les etapes de procés a eliminar, optimitzant l’espai de treball industrial en un 40%.

Es van eliminar els incentius que penalitzaven la productivitat. Es va focalitzar la gestió en cèl·lules de treball amb un ROI del 50% en el circulant dels materials-consumibles.

Es van reduir en un 45% els incidents laborals per seguretat industrial.