POLÍTIQUES DE PERSONES 4.0 ALINEADES AMB EL NEGOCI

REPTE:

L’empresa tenia un ADN de tracte brusc amb les persones. Valors a prova de bomba.

Els processos i les tecnologies aplicades a les polítiques de persones eren escassos.

La direcció plantejava optimitzar l’impacte dels recursos que utilitzava.

RESULTAT:

Ens vam integrar en format Interim HRD incorporant-nos en el Comitè de Direcció de manera conjuntural.

Les polítiques desenvolupades van comportar, entre altres: la reducció del 8% de la MSB, “sense sang”, reduir la no-qualitat en un 80% i incrementar en un 36% la satisfacció laboral.