SCRUM MASTER EN GESTIÓ DE PROJECTES

REPTE:

El grup de serveis estava patint, de manera crònica, múltiples retards en les entregues i, a més a més, aquestes presentaven defectes de qualitat. Això comportava un alt nivell de consum de recursos i, a vegades, l’externalització de serveis, fet que penalitzava tant el marge com la qualitat.

Els equips de direcció de projectes realitzaven moltes hores de treball presencial i presentaven un alt nivell d’estrès. El nominal de la feina era inadequat tenint en compte el benchmarking del sector.

RESULTAT:

Ens incorporem com a SCRUM MASTERS durant un any, integrant el marc de treball SCRUM a la gestió dels projectes.

La realització d’un sprint planning va ajudar a notificar correctament les activitats, definint de manera clara els criteris d’acceptació. La velocitat de l’equip es va multiplicar en un 355% de manera estable.

L’equip va metal·litzar aprenentatges a través de les retrospectives, eliminant activitats que no aportaven valor.

L’autonomia dels equips va créixer en un 72%.

Els equips van reduir un 24% el seu temps de treball així com van aconseguir una millora de les entregues i una reducció d’un 27% de les no conformitats.