Impactes de les polítiques públiques de formació directiva. Un estudi de cas: supervisió àgil.

Introducció A l’article anterior “Supervisar el teletreball d’una manera àgil i eficient és possible si aprens com implementar-lo“ parlàvem sobre la importància de supervisar àgilment els processos implicats en el teletreball per tal d’assegurar l’èxit, i ens centràvem especialment en els com. Per fer-ho, també vam exposar algunes claus per a l’èxit i marcs de treball àgils per aconseguir superar els…

Read More icon

(re)pensar els espais professionals de gestió de coneixement a un entorn VUCA

Una organització és un ésser viu: neix, evoluciona i mor. Els seus espais reprodueixen aquestes tres fases. L'entorn VUCA ha modificat substancialment la percepció dels usuaris dels serveis fent mutar les seves necessitats i expectatives cap a aquests. La gestió del coneixement en el context actual requereix la necessitat de poder garbellar de forma ràpida i efectiva al fet que…

Read More icon