ENFOCATS BLOG

(re)pensar els espais professionals de gestió de coneixement a un entorn VUCA

Una organització és un ésser viu: neix, evoluciona i mor. Els seus espais reprodueixen aquestes tres fases. L'entorn VUCA ha modificat substancialment la percepció dels usuaris dels serveis fent mutar les seves necessitats i expectatives cap a aquests. La gestió del coneixement en el context actual requereix la necessitat de poder garbellar de forma ràpida i efectiva al fet que…

Read More icon