ENFOCATS BLOG

Gaudí, Jujol i el lideratge efectiu

Actualment se celebra el 140 aniversari de Josep María Jujol. Què qui és? John Malkovich fa més de vint anys anava caminat per l'avinguda diagonal a #BCN i en un determinat moment les seves pupil·les es van dilatar en dimensions desconeguts. Malkovich acaba de visualitzar la Casa Planells, una obra extremadament orgànica en una cantonada de la diagonal. Diu aquest…

Read More icon

La direcció per objectius ha mort?

Existeix actualment alguns corrents que situen que l'adreça per objectius ha mort. Atenent l'ecosistema empresarial espanyol i la seva grandària liliputiense existeixen diferents escenaris on ha pogut triomfar o fracassar les polítiques d'adreça per objectius. Algunes causes poden ser són: excessiva especialització, falta d'alineació amb l'estratègia, falta de transparència, escassa dimensió col·lectiva, dificultats a tangibilizar, etc. Al mateix temps actualment…

Read More icon