SCRUM, KANBAN, TESI i el lots petits

Des d’un punt de vista industrial la rendibilitat , entre altres coses,   la imposa la racionalització de lots així doncs com més gran sigui el lot més eficient és l’operació. Això es deu al fet que cada canvi de format genera minvaments i cada lot genera una infinitat de documentació i moviments associats.
Si ben això canvia en el camp de la gestió del coneixement , és a dir, quan nosaltres tenim registrada una tasca de lot gran (exemple: Dissenyar Mapa de Competències, Redissenyo ABC de clients, Nou Pla de Formació i Aprenentatge, etc. ) amb només veure la tasca iniciem tots els conats de procrastinación possibles.
En el desenvolupament d’una tesi doctoral on l’autodisciplina del doctorand és clau l’enfocament dels lots petits i la definició de tasques sobre la base de resultats ( Getting Things Doni ) és una gran aliada. En aquest sentit passem de visualitzar: Definir marc metodològic per Objectius de recerca definits; en el cas del nou ABC de clients seria: volum i rendibilitat de clients ABC últims tres anys explotat.

Una cosa comuna en l’eficiència industrial i del coneixement són els minvaments amb els canvis de format. En la gestió del coneixement realitzar canvis de tasques constants (veure gràfic) minven la productivitat, igual que a nivell industrial.
KANBAN ajuda a poder mapear de forma clara i visual les activitats a realitzar en clau de lots petits i resultats. D’aquesta forma en lloc de delegar activitats com: Avaluar el pla de formació anual 2018 incorporarem lots petits en cada sprint setmanal (perspectiva SCRUM ) i els lots a gestionar podrien ser: indicadors de procés d’aprenentatge explotats, proveïdors amb > 50 % incidències de serveis segmentats, Instrument de transferència de coneixement processats, etc.

Els lots petits i eines àgils com KANBAN-SCRUM ajuda a passar de delegar “marrons” a delegar reptes sota una perspectiva de delegació efectiva on els equips se senten motivats, acompanyats, auditats i amb un deadline acordat.

La perspectiva de planificació en lots petits i en sprint setmanals es vincula a la dimensió de les  on posem el focus en la millora d’una part petita d’un procés per millorar-la sensiblement. D’aquesta forma l’acumulació dels guanys marginals ens genera avantatges competitius.

Post a Comment