SCRUM o com sprintar perquè les coses succedeixin

Sant Tzu va escriure L’Art de la Guerra i Bossidy apuntalo L’art de l’execució en els negocis en el 2017. En un canvi d’època la colonització de dinàmiques binàries ens envaeixen:

  • Macro vs. micro
  • Abstracto vs concret
  • Ambigüidad vs. claredat

En aquest escenari, malgrat la perspectiva llegeixin start-up, les nostres dinàmiques organitzatives en massa ocasions viuen en el macro, abstracte i ambigu . Aquests elements d’entrada no són una bona matèria primera per poder produir: resultats d’impacte, concreció i claredat als equips.
En un recent projecte amb una organització els preguntàvem:
Tria el millor regal de Reyes: Més recursos o més claredat en els objectius?
La resposta va ser en un 75% claredat en els objectius.
Això ens dona motiu a la necessitat de redoblar els nostres esforços en l’execució : en el micro, el concret i el clar.
El taylorismo ens va aguditzar la nostra capacitat de programar en seqüència. Això ens ha servit per poder aconseguir múltiples reptes en les organitzacions a l’últim segle. Al mateix temps, el nostre entorn VUCA així com les diferents variables díscoles que apareixen en els projectes però que no estaven planificades fa que GANNT surt-te per l’aire setmana si i setmana també.
Davant això la planificació en seqüència ens pot ajudar a prospectar futurs i a programar seqüències macro però se’ns queda curt en la gestió quotidiana.
La planificació per lots i SCRUM ens pot ajudar a: concretar, assegurar tempos i generar equip . A continuació, definim característiques bàsiques de SCRUM:
1. Treballem per sprints: en el nostre cas en el sprint és setmanal. Fraccionem projectes en activitats per lots i en clau resultat . Exemple: Plugging landing-page validat.
2. Els rols dels planificadors no són el manager: sinó el Propietari del Producte/servei i el Scrum Master, facilitador. Com apuntava Jerónimo Palacios l’ortodòxia pot fer que aquest procés no arrencada de forma adequada. Així doncs, de vegades estàs característiques poden o han de ser modulades.
3. El rol de scrum master: facilita el funcionament del tauló en les seves diverses caselles, gestiona impedimientos, facilita mètode i genera l’autonomia necessària en equips i/o persones.
4. Scrum diari: reunió diària dempeus per poder validar/analitzar el treball realitzat. Es realitza dempeus durant uns 15 min. Aprox. Que d’un dia a un altre no hi ha activitat a validar? Això significaria que la concreció del lot no s’ha definit correctament.
5. Retrospectives: aquí gestionem els aprenentatges i analitzem que ha anat bé o on hem fallada des d’una perpectiva d’aprenentatge (no punitiva).
En propers articles aprofundirem en la nostra experiència en la implantació de SCRUM en les organitzacions i els seus impactes.
Scrum és un plat però necessitarem un bon menú per poder acompanyar a aquest segon plat.
Proposta de menú:
Entrants:
Tobu Matrix: instrument de planificació diària.
Primer Plat:
GTD: metodologia Getting Things Doni.
Segon Plat:
SCRUM: sprintamos cada setmana per evitar dinàmiques de “com a pollastre sense cap”.
Postres:
Afecte, molt afecte: intel·ligència emocional a dolls.
En paraules d’un client: “Hi ha dues coses que em van canviar la vida de forma significativa: Les meves noces i Scrum…. no us diré quin va ser el canvi positiu”.

Post a Comment