IMMERSIÓ EN SISTEMES I MÈTRIQUES DE FELICITAT LABORAL

Com ho fem:

Acompanyem replicant les nostres experiències a les organitzacions, com a directius o com a partners, implantant sistemes integrats de felicitat a la feina.

Això comporta la necessitat de passar del paradigma de l’abstracte al paradigme d’allò concret. Dels desitjos a les mètriques. De les creences a les evidències i de les teories als patrons causa-efecte.

Ens arromanguem amb els nostres clients com a consultors durant el procés d’implantació, facilitant el coneixement, les mètriques i els impactes a través de les millors pràctiques i evidències.

Aportem les millors tècniques i instruments a l’equip intern per gestionar el sistema de manera autònoma. Aquest procés comporta un servei estable i robust.

Ens facilita el diagnòstic per tal d’eliminar polítiques nocives i potenciar-ne d’altres, així com suposa una millora triple del compte de resultats.