IMMERSIÓ DIRECTIVA COM INTERIM HR

Com ho fem:

Acompanyem com a INTERIM HR les organitzacions o unitats de negoci en al redisseny d’estructures organitzatives més lleugeres, àgils, adaptatives i flexibles.

Aquest procés comporta la necessitat de resituar els rols, els estils de lideratge, els marcs de treball i l’orientació a resultats. Participem al costat del Comitè de Direcció en el redisseny organizacional, facilitant un treball claus en mà.

Integrem els marcs de treball LEAN a fi d’eliminar minvaments. Ens focalitzem en marcs de treball àgils a fi d’extreure el 80% dels impactes amb el 20% dels recursos. Dotem d’eines avançades en persones 4.0, management 3.0, així com entorns tecnològics apropiats, especialment d’Office 365.

Al mateix temps, la nostra mirada artesanal aporta un apilament de les eines accessibles a fi de poder redoblar els resultats.