(RE)DISSENY LEAN-AGILE D’ESTRUCTURES ORGANITZATIVES

Com ho fem:

Acompanyem a les organitzacions o unitats de negoci en al redissenyo d’estructures organitzatives més lleugeres, àgils, adaptatives i flexibles.

Aquest procés comporta la necessitat de redituar rols, estils de lideratge, marcs de treball i l’orientació a resultats.

Integrem els marcs de treball LLEGEIXIN a fi d’eliminar minvaments. Focalitzem en marcs de treball àgils a fi d’extreure el 80% dels impactes amb el 20% dels recursos.

Dotem d’eines avançades en persones 4. 0, management 3. 0 així com entorns tecnològics apropiats, especialment en office 365.

Al mateix temps la nostra mirada artesanal fa apilament de les eines accessibles a fi de poder redoblar els resultats. Acomodem els equips i la musculatura de les FTE a les necessitats del negoci.