IMMERSIÓ A LA DIRECCIÓ PER OKR’s

Com ho fem:

Acompanyem els mànagers i directius en la transferència cap a una direcció per objectius OKR’s (objectives and key results).

A través de marcs de treball àgils, definim resultats d’alt impacte pel 80% del nostre negoci.

Els OKR’s ens ajuden a passar del paradigma de l’abstracció al paradigma d’allò concret.

Facilitant la incorporació i la translació de reptes-idees en sprints executables pels equips, augmentant l’impacte dels nostres resultats.