MÈTRIQUES, IMPACTES I PATRONS ORGANITZATIUS DE NEGOCI

Com ho fem:

Evidenciem l’estat de l’organització en un àmbit concret a través d’evidències, mètriques i resultats.

Articulant una anàlisi causa-efecte amb un quadre de comandament productiu a futur, establim algoritmes de jerarquització de les solucions sobre la base de les evidències, construint un quadre de comandament amb indicadors d’impacte.