IMMERSIÓ EN EQUIPS PER A LA TRACCIÓ ESTRATÈGICA

Com ho fem:

Acompanyem en la gestió del COM del Pla Estratègic. Aquest COM comporta la necessitat d’aterrar-ho i vertebrar-ho en el nostre dia a dia. Per a això hem d’integrar-nos en els dipòsits digitals pertinents a fi de poder delegar-ho, executar-ho i gestionar-ho.

La correcta notificació i seqüència de les activitats seran crítiques integrant el marc metodològic Lean Start-up i Agile.

Dotem d’eines pràctiques i operatives per aterrar al mínim nivell de concreció el pla i poder donar-li la rellevància que té en els nostres sprints setmanals.