> 300 COMANDAMENTS SUPERVISANT AGILE EN EL TELETREBALL

REPTE:

L’organització es traslladava a un nou edifici corporatiu dissenyat sota el criteri de màxims nivells de benestar laboral. El nou espai plantejava la necessitat d’incorporar un canvi d’hàbits de tot l’equip de comandaments intermedis perquè fossin més efectius i estiguessin més orientats a resultats.

RESULTATS:

Es va establir un toolkit metodològic per poder professionalitzar la gestió dels espais. Es va fer un acompanyament en la transferència de noves tècniques àgils i efectives per a la supervisió àgil del treball delegat.

Es van eliminar reunions que implicaven fins a un 47% del temps anual, incorporant un alliberament de costos indirectes de > 6% de la Massa Salarial Bruta.