Universitaris + efectius

Els joves universitaris es troben en un món d’alta volatilitat en el que s’han d’adaptar de forma àgil i efectiva a un context canviant. Malgrat són joves tecnològicament nadius i digitalment competents sovint tenen dificultats per afrontar la transició a la universitat, i per tant, respondre de forma efectiva als reptes dels estudis que cursen.

Com podem ajudar a ser +Efectius?

Per ajudar a promoure un aprenentatge autònom i cooperatiu proposem un seguit de tècniques científicament validades centrades en ajudar a la planificació diària i setmanal a través de la segmentació de tasques i la lotificació.

Hem dissenyat una solució que integra els principais de la neurociència, l’entor agile i tècniques de productivitat com GTD (Getting Things Done).

+ info